photo
©  Сергей Петров
Молчалин — Владимир Прокошин
Хлестова — Валентина Карева
Софья — Александра Кузенкина
«Горе от ума»