photo
©  Ирина Лаврина
Аркадина — Ирина Розанова
Дорн — Евгений Стеблов
«Чайка»