photo
©  Ирина Лаврина
Дорн — Евгений Стеблов
Аркадина — Ирина Розанова
«Чайка»